Infiintare Cooperativa Agricola

Informatii utile despre cooperativa agricola:

 

Cooperativa agricola reprezinta o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, persoana juridica de drept privat, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de parti, in scopul promovarii intereselor membrilor cooperatori, in conformitate cu principiile cooperatiste. Cooperativa agricola poate avea un numar nelimitat de membri, capitalul este variabil si poate exercita o activitate economica, tehnica si sociala in interesul privat al membrilor sai.

 

Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 sau gradul 2. Cooperativele de gradul 1 sunt asociatii de persoane fizice. Cele de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice si/sau persoane juridice, dupa caz.

 

Cooperativa agricola se constituie si functioneaza cu un numar minim de 5 persoane. Capitalul social este format din parti sociale de valoare egala; valoarea nominala se stabileste prin actul constitutiv. Partile sociale pot fi in bani si/sau in natura, iar aportul in numerar este obligatoriu la constituirea oricarei cooperative agricole. Capitalul social minim pentru cooperativa agricola de gradul 1 este de 500 lei, iar pentru cooperativa agricola de gradul 2 este de 10.000 lei.

 

Cooperativele agricole pot fi de mai multe tipuri:

  1. a) cooperative agricole de servicii, care asigura in sistem cooperativ serviciile pentru micii producatori;
  2. b) cooperative agricole de achizitii si vanzari, care organizeaza atat cumpararile de materiale si de mijloace tehnice necesare productiei agricole, cat si vanzarile produselor agricole;
  3. c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigura produse tipice, de marca, cu prezenta permanenta;
  4. d) cooperative agricole manufacturiere si de mica industrie in agricultura;
  5. e) cooperative agricole de exploatare si gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole si a efectivelor de animale;
  6. f) cooperative agricole pentru finantare, asistenta mutuala si asigurare agricola;
  7. g) cooperative agricole de tipurile mai sus mentionate si de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi

 

Serviciile oferite de www.infiintare-firma-srl.ro pentru infiintarea unei cooperative agricole:

 

– Verificare disponibilitate si rezervare denumire firma;

– Intocmirea actului constitutiv al cooperativei;

– Intocmirea statutului cooperativei;

– Redactarea contractului de comodat sau de inchiriere pentru sediul firmei;***

– Obtinerea certificatului si adeverintei pentru spatiul cu destinatie de sediu social al firmei de la ANAF;

– Depunerea capitalului social;

– Realizarea declaratiilor pe propria raspundere ale membrilor cooperatori fondatori, administratorilor, cenzorilor;

– Inregistrarea specimenului/lor de semnatura;

– Obtinerea cazierului fiscal pentru membrii fondatori, administratori, cenzori;

– Completarea cererii de inregistrare si a tuturor declaratiilor tip de autorizare a activitatii necesare la infiintarea cooperativei;

– Depunerea dosarului la Reg Com Timis;

– Ridicarea si inmanarea certificatului de inregistrare si a certificatelor constatatoare de autorizare a activitatii.

 

Acte necesare de la client in vederea intocmirii documentatiei pentru infiintarea unei cooperative agricole:

 

– Copie CI/Pasaport membrii fondatori; daca unul din membrii este o persoana juridica (firma) se vor prezenta datele de identificare ale acesteia;

– Minim 3 variante de denumire pentru viitoarea firma;

– Contractul de comodat/inchiriere pentru sediul firmei si/sau punctul de lucru (daca este cazul);

– Accord asociatie locatari daca sediul va fi la bloc (pus la dispozitie de www.infiintare-firma-srl.ro).

 

*** In cazul in care spatiul este inchiriat de la o persoana fizica, contractul de inchiriere trebuie vizat de Administratia Financiara. Daca spatiul se inchiriaza de la o persoana juridica contractul se va semna si stampila de catre aceasta, nefiind necesara avizarea de catre Administratia Financiara.

 

In cazul in care doriti informatii suplimentare referitoare la activitatea de infiintare cooperativa agricola, va rugam nu ezitati sa ne contactati.